Privacy -en Cookieverklaring

Via de website www.touchincentive.com van Touch Incentive Marketing B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Via de website www.touchincentive.com van Touch Incentive Marketing B.V., hierna te noemen “Touch”, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Touch acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Touch verwerkt je persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt met ons zaken te willen doen. Dit doen we om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek
 • Je de nieuwsbrief te doen toekomen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegevens toestemming
 • Bij een sollicitatie baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op deze wet- en regelgeving

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitsysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitsysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd

 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd

 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is

 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een  overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Gebruiken wij cookies?

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt: • Facebook connect • Google Analytics • LinkedIn Widgets Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen. Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden: • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers; • Het optimaliseren van onze diensten; Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken. We slaan geen persoonsgegevens op over individuele gebruikers.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij  nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.nl

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar touchincentive.com. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Hoe kun je een klacht over ons indienen? Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchincentive.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 010 – 292 0666.

Contactgegevens
Touch Incentive Marketing B.V.
Villa California Building
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Tel.  010-2920666 (werkdagen 09.00 – 17.00)
Email: privacy@touchincentive.nl
KVK nummer: 59530197
BTW nummer: NL805149235B01

Contact opnemen

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.